DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Logowanie
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Polityka prywatności

Prawnym administratorem danych zawartych w niniejszym serwisie internetowym (zwanym dalej Serwisem) jest firma CompSecur sp. z o.o., która dokłada wszelkich starań zmierzających do zachowania prywatności danych osobowych wszystkich użytkowników Serwisu, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych. Gromadzone przez administratora dane osobowe objęte są ochroną przed nieuprawnionym dostępem i nie są bez zgody ich właścicieli udostępniane innym podmiotom niż podmioty zaangażowane w funkcjonowanie serwisu oraz prowadzenie Europejskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego EITCA, zwanego dalej Studium (krajowe zespoły dydaktyczne CompLearn, LFPPI, LKK PWr., ITPD, podmiot certyfikujący: Instytut EITCI z siedzibą w Brukseli, oraz ich partnerzy, których udziału wymaga realizacja Studium).

Gromadzone dane

W ramach niniejszego Serwisu gromadzone są jedynie dane niezbędne do prawidłowego działania systemu e-Learning oraz realizacji Studium, w tym dane osobowe jego uczestników oraz osób prowadzących kursy dydaktyczne, jak również dane dotyczące postępów edukacyjnych uczestników. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Serwisu posiadają pełny wgląd w swoje dane osobowe oraz możliwość ich aktualizacji. Jeśli system nie umożliwia ręcznej modyfikacji niektórych danych, w celu ich zmiany prosimy o kontakt z administratorem Serwisu pod adresem admin@complearn.pl.

Rejestracja aktywności

Zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i w celu realizacji procesu dydaktycznego rejestrowana jest historia aktywności wszystkich użytkowników korzystających z Serwisu i wchodzącego w jego skład systemu e-Learning, w tym adresy IP, a także inne dane pozwalające ustalić lokalizację oraz tożsamość użytkownika. Dane te wykorzystywane są do prowadzenia analiz i statystyk procesu dydaktycznego oraz w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem, a dostępne są jedynie dla administratorów systemu.

Otrzymywanie korespondencji

Uczestnicy Studium oraz pozostali zarejestrowani użytkownicy Serwisu mogą otrzymywać na podane adresy e-mail korespondencję związaną z prowadzniem procesu dydaktycznego Studium oraz ewentualne materiały informacyjne i marketingowe powiązane z jego tematyką. Dane kontaktowe zarejestrowanych użytkowników nigdy nie są bez zgody udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim, nie zaangażowanym w realizację Studium bądź funkcjonowanie Serwisu.

Ochrona danych

Wszystkie przechowywane i przetwarzane w ramach Serwisu dane osobowe objęte są szczególną ochroną przed nieuprawnionym dostępem przy użyciu dostępnych środków zabezpieczeń. Administracja serwisu zobowiązuje się jednocześnie do reagowania na wszelkie wykryte próby nieuprawnionego dostępu do danych i ich zgłaszania odpowiednim instytucjom i organom ścigania. W przypadku wykrycia takich prób przez uczestników Studium bądź pozostałych użytkowników serwisu prosimy o ich niezwłoczne zgłaszanie administratorowi Serwisu na adres e-mail admin@complearn.pl. Administracja Serwisu nie odpowiada za polityki prywatności stosowane przez zewnętrzne podmioty, do których stron mogą się znajdować odnośniki w ramach Serwisu.

Zmiany w niniejszej deklaracji

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego dokonywania zmian w niniejszej deklaracji prywatności odzwierciedlających zgodność z podnoszeniem standardów bezpieczeństwa oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jak również w odpowiedzi na uwagi od uczestników Studium, pozostałych użytkowników Serwisu i innych zaangażowanych osób. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do okresowego odwiedzania niniejszej strony, w celu posiadania bieżącego zorientowania co do sposobu, w jaki chroniona jest prywatność uczestników Studium i pozostałych użytkowników Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem e-mail admin@complearn.pl.
Start
Informacje i program
e-Learning
FAQ
Opłaty
Certyfikat EITCA
Kontakt
Start | Informacje i program | e-Learning | FAQ | Opłaty | Certyfikat EITCA | Kontakt
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.