DNN Designer
18 czerwca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Informacje wstępne

Poniżej przedstawione są podstawowe informacje dotyczące studium (wybierając odpowiednie zakładki w podmenu po prawej stronie możecie Państwo uzyskać informacje bardziej szczegółowe, w tym szczegółowy program.).

Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne: Informatyka Biznesowa, to praktyczne, dwusemestralne studium informatyki w zakresie jej zastosowań w biznesie, prowadzone przez specjalistów łączących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów, studentów, kadr pracowniczych oraz wszystkich innych zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności informatycznych i uzyskaniem certyfikatu w celu uzyskania przyszłej dobrej pracy. Jest to możliwe, ponieważ informatyka biznesowa podobnie jak bezpieczeństwo informatyczne oraz wiele innych kierunków rozwoju informatyki, stała się obecnie zupełnie niezależną dziedziną. Wymagania dzisiejszego rynku pracy i konieczność ciągłego tworzenia ekonomicznej wartości dodanej przy dalszym rozwoju dzisiejszych zastosowań biznesowych wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technologiami i narzędziami (przykładowo chodzi tu o obsługę systemów B2B i B2C typu ERP, CRM, BI, Workflow oraz wielu innych a także wiedza w obszarze biznesowych mechanizmów oferowanych przez Internet).

Studium prowadzone jest przez kilka zespołów specjalistów łączących wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności (związane z wdrażaniem zaawansowanych technologii na rynku komercyjnym), w sposób przystępny, niwelujący ewentualne różnice przygotowania studentów.

Certyfikaty Informatyczne uzyskiwane po ukończeniu Ogólnopolskiego Informatycznego Studium Certyfikacyjnego eLearning (sygnowane przez europejską sieć naukowo-przemysłową: konsorcjum Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT (EITCI), Europejskiej Platformy Profesjonalistów Informatyków (ITPD), Krajowej Sieci Naukowej KBN LFPPI, Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy PWr., Centrum Szkoleniowego IT CompLearn, firmy CompSecur IT Solutions, w partnerstwie z firmami Microsoft, IBM, Sun, HP, Cisco, Symantec, Juniper, ISS, Novell, RedHat, MySQL) są bardzo istotnym elementem podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze coraz intesywniejszej informatyzacji całej gospodarki (nazywanej procesem formowania e-gospodarki).

Poniewaz Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne jest krajową realizacją programu Europejskiej Akademii Certyfikacji IT (EITCA, European IT Certification Academy) w ramach umowy z Europejskim Instytutem Certyfikacji IT, ukończenie kierunku Informatyka Biznesowa jest równoznaczne z ukończeniem ściezki certyfikacyjnej EITCA-B (EITCA Business IT), gwarantującej międzynardowowe uznanie szerokich kwalifikacji w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, systemami internetowymi i e-Commerce oraz zastsowaniami IT w biznesie.

Absolwenci studium zostaną ponadto umieszczeni jako Certyfikowani Informatycy w Europejskiej Bazie Specjalistów IT (European IT Professionals Database, ITPD.eu), udostępnianej szeroko wiodącym podmiotom biznesowym w UE.

e-Learning

Studium zrealizowane jest w całości w nowoczesnym systemie zdalnego nauczania (e-Learning), na który składają się technologicznie zaawansowane pod względem organizacyjnym i merytorycznym zdalne wykłady, ćwiczenia i laboratoria. Dzięki rozwiązaniu e-Learning rekrutacja na studia jest ciągła (studia można rozpocząć w dowolnym terminie).

Specyfika zdalnego nauczania daje słuchaczom dużą elastyczność co do kształtowania indywidualnego trybu nauki. Możliwe jest, bez większych trudności, łączenie nauki w ramach studium z pracą zawodową bądź studiami stacjonarnymi.

Tradycyjne systemy e-Learning, które stają się nowym standardem nauczania wyższego (obecnie własne systemy tego typu uruchamiają wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły wyższe) zwykle obejmują proste rozwiązania techniczne i sprowadzają się jedynie do przesyłania studentom materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej. System e-Learning Europejskiego Certyfikacyjnego Studium Informatyki Biznesowej, w ramach spersonalizowanego dla każdego studenta portalu, stanowiącego platformę studium, zawiera szereg innowacyjnych elementów, m.in.:

  • na bieżąco aktualizowane i zaawansowane pod względem funkcjonalności, przeszukiwalne archiwum materiałów dla wszystkich kursów objętych w ramach studium
  • dostęp do wykładów w formie prezentacji elektronicznych
  • specjalny system zdalnych ćwiczeń (e-Ćwiczenia)
  • specjalny system zdalnych laboratoriów (e-Laboratoria)
  • dostęp do zdalnych konsultacji (e-Konsultacje)
  • specjalny system zdalnych egzaminów testowych w ramach procedury Certyfikacyjnej

Elementy te powodują, że zdalne studia pod względem elastyczności organizacji przewyższają studia stacjonarne, a równocześnie w niczym im nie ustępują pod względem jakości.

Informatyka biznesowa

Informatyka biznesowa (czyli zastosowania informatyki w biznesie), stanowi obecnie podstawę odpowiedniego funkcjonowania gospodarki. Wiedza i umiejętności w tym obszarze są istotne, w szczególności w odniesieniu do najsilniej zinformatyzowanych sektorów. Warto tu dodać, że obserwowane tempo wzrostu informatyzacji podmiotów biznesowych po załamaniu rynków w 2000 roku, charakteryzuje się dzisiaj przyspieszającą dynamiką.

Wobec gwałtownie postępującej informatyzacji zarówno przedsiębiorstw jak i administracji – wiedza i umiejętności praktyczne nabyte przez słuchaczy w ramach niniejszego studium będą odgrywały coraz poważniejszą rolę na rynku pracy oraz w obszarze własnej przedsiębiorczości.

    
Dlaczego studiować
Program studiów
Kadra prowadząca
Organizacja studiów
Regulamin studiów
Sekretariat studiów
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Realizator jest partnerem

Partner Microsoft
Partner IBM
Partner Sun Microsystems
Partner Cisco
Partner Juniper
Partner Hewlett Packard
Partner Symantec
Partner Novell
Partner Internet Security Systems
Partner MySQL
Partner RedHat Enterprise Linux

  
Realizator

CompSecur IT Solutions
Centrum Szkoleniowe IT CompLearn
Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej
Krajowa sieć naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji

  
Start | Informacje i program | e-Learning | FAQ | Opłaty | Certyfikat EITCA | Kontakt
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.