DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Program studiów
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Program studiów

Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne Bezpieczeństwo Informatyczne programowo obejmuje 2 semestry, w ramach których studenci uczestniczą w 12 kursach (programowo 180 godzin, przy czym każdy kurs zawiera się w 15 godzinach, w tym 10 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń lub laboratorium). Szczegółowy program każdego z semestrów studium dostępny jest po wybraniu odpowiedniej zakładki w podmenu po prawej stronie.

Wszystkie kursy szczegółowo omawiają zagadnienia z zakresu informatyki biznesowej, a każdy kurs przygotowany jest jako odrębny pakiet informacyjny (stanowi niezależną od pozostałych kursów całość tematyczną, odnoszącą się do konkretnej dziedziny informatyki biznesowej).

  • I semestr studiów (obejmujący 6 kursów, w wariancie studiów stacjonarnych 90 godzin) ma charakter bardzo praktyczny. Zawiera niezbędne wprowadzenie do technologii internetowych i wytwarzania nowoczesnych serwisów WWW (co ma bardzo duże przełożenie na skuteczność działań marketingowych) oraz wprowadzenie do podstaw programowania i skutecznego wykorzystania oprogramowania biznesowego (także typu open source). Jeden z kursów jest także poświęcony przeglądowemu omówieniu praktycznych zastosowań informatyki w przedsiębiorczości i administracji. Kolejny kurs stanowi omówienie zaawansowanych technik arkuszy kalkulacyjnych i baz danych (których połączenie jest fundamentem tzw. systemów Business Intelligence). Istotne są również 2 ostatnie kursy w ramach I semestru dotyczące odpowiednio zarządzania biznesowym oprogramowaniem firmy Microsoft (która ze względu na swoją dominującą pozycję rynkową wyznacza standardy IT) oraz rynku e-Commerce i reklamy internetowej, które to obszary stają się obecnie dominującą formą wspomagania procesów biznesowych.

  • II semestr studiów obejmuje kursy o charakterze bardziej oderwanym od prostych zastosowań oprogramowania, jednak nie mniej ważnym i praktycznym w obszarze biznesu. W ramach drugiego semestru rozwijana będzie przede wszystkim wiedza i przygotowanie do zachodzących w coraz szybszym tempie zmian, które wyzwala informatyzacja. Kursy dotyczyć będą postępującego rozwoju informatyzacji w obszarze nowoczesnej telekomunikacji i wpływu tego procesu na działalność biznesową. Niemniej ważne perspektywicznie jest wykształcenie z zakresu zupełnie nowych technologii informatycznych, które znajdując się obecnie we wczesnej fazie adaptacji rynkowej dopiero w przyszłości będą kształtować dalszy rozwój. Kursy dotyczące praktycznych i ważnych dla marketingu zagadnień multimedialnych oraz nowoczesnych narzędzi biznesowej współpracy internetowej są ważne w kontekście uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie podnoszenia wydajności biznesu.

    
I semestr
II semestr
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Dlaczego studiować | Program studiów | Kadra prowadząca | Organizacja studiów | Regulamin studiów | Sekretariat studiów
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.