DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Organizacja studiów
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Organizacja Studium

Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA Informatyki Biznesowej realizowane jest przez konsorcjum:

 • EITCI, European Information Technologies Certification Institute
  (Europejski Instytut Certyfikacji IT)
 • ITPD, European IT Professionals Database (Europejska platforma profesjonalistów IT, ITPD.eu), w partnerstwie z wiodącymi firmami IT
 • LFPPI, Krajowa Sieć Naukowa KBN przy CFT Warszawa (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji)
 • Laboratorium Kryptografii Kwantowej, jedyny w Polsce nowoczesny ośrodek technologii kwantowych dla IT przy Politechnice Wrocławskiej
 • Sequant, firma działająca na rynku nowych, kwantowych technologii informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego (QKD)
 • CompLearn, Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe IT
 • CompSecur, firma działająca na europejskim rynku bezpieczeństwa informatycznego w partnerstwie z wiodącymi firmami IT

Studium realizowane jest we współpracy z szeregiem partnerów zewnętrznych, obejmujących publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe.

Studium realizowane jest całkowicie w ramach nowoczesnego systemu e-Learning (zdalne studia niestacjonarne):

 • Zdalne studia w systemie e-Learning odbywają się poprzez spersonalizowany dla każdego indywidualnego słuchacza portal internetowy, stanowiący platformę studiów niestacjonarnych
 • Studia mogą być rozpoczęte w dowolnym terminie (rekrutacja jest otwarta w ciągu całego roku akademickiego) i realizowane w dowolnym czasie (np. w godzinach wieczornych czy w weekendy), w dowolnym miejscu przy wykorzystaniu komputera i sieci Internet
 • Okres trwania studiów (realizacji 2 semestrów programowych) jest również elastyczny i może być znacznie skrócony lub wydłuzony przez poszczególnych studentów
 • W ramach systemu dostępne jest na bieżąco aktualizowane i zaawansowane pod względem funkcjonalności archiwum dedykowanych materiałów dla wszystkich kursów
 • Wykłady dostępne są w formie dokumentów i prezentacji elektronicznych (e-Wykłady)
 • Wdrożony jest specjalny system zdalnych ćwiczeń (e-Ćwiczenia) oraz zdalnych laboratoriów (e-Laboratoria)
 • Istnieje również dostęp do forum społeczności studentów systemu e-Learning, m.in. w kontekście dyskusji technicznych, merytorycznych, ogólnych, czy też ogłoszeń rynku pracy
 • Wdrożony jest specjalny system zdalnych egzaminów testowych, kończących każdy kurs
 • Procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna EITCA (na którą składa się zaliczenie egzaminów z poszczególnych e-kursów objętych programem) będąca warunkiem ukończenia Studium (otrzymania Europejskiego Informatycznego Certyfikatu EITCA oraz dyplomu ukończenia dwusemestralnego studium informatycznego) może być podjęta w dowolnym terminie od czasu rozpoczęcia Studium (np. w okresie nawet jednego miesiąca).
 • Warunkiem ukończenia studium jest zaliczenie (w formie zdalnych egzaminów w ramach systemu e-Learning) wszystkich 12 kursów objętych programem (procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna)
 • Po ukończeniu Studium uczestnik otrzymuje Informatyczny Certyfikat EITCA-B (EITCA Business IT) sygnowany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT oraz Dyplom ukończenia Studium Informatycznego (sygnowany przez europejskie konsorcjum realizujące

Programowo studium obejmuje 2 semestry akademickie (180 godzin), a każdy semestr przewiduje 6 kursów (zawierających wykłady, ćwiczenia i laboratoria). Studia prowadzone są w sposób przystępny, niwelujący ewentualne róznice przygotowania słuchaczy, przez zespoły specjalistów łączących wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem zaawansowanych technologii na rynku komercyjnym.

 

Program studium zorganizowany jest w postaci pakietów tematycznych, które mogą być realizowane w postaci niezależnych kursów, składających się na kompletne studia certyfikacyjne. 

 

Studenci będą brali udział w specjalistycznych laboratoriach informatycznych – dzięki nim nabiorą doświadczenia przy praktycznym wykorzystywaniu nowoczesnych i stale rozwijanych koncepcji oraz technologii informatyki biznesowej.

 

Dzięki współpracy z Laboratorium Kryptografii Kwantowej na Politechnice Wrocławskiej (pierwszym w Polsce specjalistycznym ośrodkiem praktycznej realizacji informatyki kwantowej i jednym z kilkunastu w skali światowej) działającym w ramach Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (krajowej sieci Komitetu Badań Naukowych), słuchacze studiów poznają od strony praktycznej rozwój nowych technologii informatycznych na wysokim poziomie zaawansowania.

 

W połączeniu z nabytą w czasie studiów bogatą wiedzą teoretyczną, wyniesione z laboratoriów umiejętności praktyczne uczynią słuchaczy studiów poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.
    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Dlaczego studiować
Program studiów
Kadra prowadząca
Organizacja studiów
Regulamin studiów
Sekretariat studiów
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    
Realizator

CompSecur IT Solutions
Centrum Szkoleniowe IT CompLearn
Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej
Krajowa sieć naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji

  
Realizator jest partnerem

Partner Microsoft
Partner IBM
Partner Sun Microsystems
Partner Cisco
Partner Juniper
Partner Hewlett Packard
Partner Symantec
Partner Novell
Partner Internet Security Systems
Partner MySQL
Partner RedHat Enterprise Linux

  
Dlaczego studiować | Program studiów | Kadra prowadząca | Organizacja studiów | Regulamin studiów | Sekretariat studiów
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.