DNN Designer
24 lipca 2024   Wyszukaj w portalu:  Szukaj
 > Informacje i program > Kadra prowadząca
 
StartInformacje i programe-LearningFAQOpłatyCertyfikat EITCAKontakt
Kadra prowadząca

Krajowa edycja programu Studium Akademii EITCA realizowana jest przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) przez krajowe konsorcjum-naukowo przemysłowe, obejmujące:

Instytut EITCI (European Information Technologies Certification Institute) jest międzynarodową, pozarządową organizacą non-profit z siedzibą w Brukseli (Belgia), mającą na celu rozwój standardów certyfikacji informatycznej w kontekście zmieniających się uwarunkowań kompetencyjnych w tym istnienia możliwości ciągłego dostępu do specjalistycznej wiedzy w Internecie. Część z programów szkoleniowych realizowanych lub współrealizowanych przez ICS CompLearn (CompSecur sp. z o.o.), w tym program Studium EITCA, jest akredytowana przez Instytut EITCI na podstawie umowy licencyjnej (nr EITCI-LID-PL-11080001). Dla uczestników kursów oznacza to, że formalne poświadczenie nabytej wiedzy w ramach akredytowanych kursów ma postać międzynarodowych certyfikatów EITCA (lub EITC w przypadku realizacji pojedynczych kursów z programu) wydawanych w Brukseli.

Liderem krajowego konsorcjum przemysłowo-naukowego, realizującego polską edycję programu Studium Akademii EITCA jest ICS CompLearn, posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00147/2009, licencję certyfikacyjną w ramach akredytacji EITCI nr EITCI-LID-PL-11080001, Akredytację Szkoleniową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007 i Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (wg brytyjskiej akredytacji UKAS, United Kindgom Accreditation Serive).

Partner krajowego konsorcjum realizującego programu Studium Akademii EITCA, Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji LFPPI to naukowa sieć KBN, grupująca około 20 polskich instytucji naukowych prowadzących badania w zakresie podstaw przetwarzania informacji przy udziale m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, UMK w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego; AGH w Krakowie, UMCS w Lublinie, UAM w Poznaniu. Sieć LFPPI była realizatorem licznych krajowych projektów zamawianych (w tym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji MNiI oraz Ministerstwi Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW, np. „Informatyka kwantowa i inżynieria kwantowa”) oraz współrealizatorem wielu innych projektów badawczo-rozwojowych w skali krajowej i międzynarodowej. Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej powstało w ramach projektu NLTK (Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych) powołanego z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz LFPPI. Konsorcjum NLTK jest realizatorem dużego projektu aparaturowego w zakresie technologii kwantowych, w tym w szczególności aparatury laboratoryjnej optyki kwantowej o budżecie ponad 50 mln zł w tym na PWr. 8 mln zł). Jest to jedyne w kraju i jedno z kilku na świecie tak zaawansowanych laboratoriów kryptografii kwantowej, w którym rozwijane są zupełnie nowe technologie zabezpieczania informacji i komunikacji elektronicznej oraz optycznej, oparte na fundamentalnych i całkowicie różnych od klasycznych prawach mechaniki kwantowej (w laboratorium oprócz układów optyki kwantowej działają m.in. dwa eksperymentalne układy kryptografii kwantowej przeznaczone do prowadzenia badań, w tym bezsplątaniowy szwajcarski układ Clavis II IdQuantique SA oraz splątaniowy austriacki układ EPR System 405 Quelle AIT). Firma CompSecur sp. z o.o. i ICS CompLearn współpracują z siecią LFPPI oraz Laborarorium Kryptografii Kwantowej NLTK przy PWr. przy realizacji licznych projektów B+R, jak również edukacyjnych (w tym w szczególności studiów podyplomowych, projektów szkoleniowo-konsultingowych EFS oraz akredytowanego studium EITCA).

Zajęcia w ramach programu szkoleniowego Studium Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej prowadzone są przez ekspertów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie i aministracji (w tym m.in. w e-biznesie, marketingu, zarządzaniu, przepływach organizacyjnych, etc.). Zespoły dydaktyczne prowadzące Studium EITCA w oparciu o wytyczne Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI obejmują zarówno ekspertów ze środowisk akademickich (pracowników naukowych), jak i specjalistów praktyków w dziedzinie zastosowań technologii informatycznych w biznesie i administracji.

Materiały dydaktyczne, udostępniane w ramach platformy e-learningowej uczestnikom programu certyfikacyjnego Studium Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej, opracowywane są wg wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI przez konsorcjum naukowo-przemysłowe będące realizatorem programu szkoleniowego Studium EITCA w Polsce, a także przez inne jednostki naukowo-dydaktyczne działające na rzecz podniesienia poziomu kształcenia informatycznego w Polsce (m.in. konsorcjum uczelni wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej opracowujące materiały dydaktyczne kształcenia informatyków dla projektu „Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka”, zakwalifikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich 2006, finansowanego ze środków Unii Europejskiej).

    
Logowanie e-Learning Zmniejsz


Nie pamiętam hasła
Dlaczego studiować
Program studiów
Kadra prowadząca
Organizacja studiów
Regulamin studiów
Sekretariat studiów
Podmiot certyfikujący Zmniejsz

eitci.jpg 

    
Realizator

CompSecur IT Solutions
Centrum Szkoleniowe IT CompLearn
Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej
Krajowa sieć naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji

  
Realizator jest partnerem

Partner Microsoft
Partner IBM
Partner Sun Microsystems
Partner Cisco
Partner Juniper
Partner Hewlett Packard
Partner Symantec
Partner Novell
Partner Internet Security Systems
Partner MySQL
Partner RedHat Enterprise Linux

  
Dlaczego studiować | Program studiów | Kadra prowadząca | Organizacja studiów | Regulamin studiów | Sekretariat studiów
Informatyczne Studium Certyfikacyjne eLearning | Warunki korzystania | Polityka prywatności
Wykonanie systemu
Krajowa edycja Studium EITCA realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.